apskaitos politika

apskaitos politika
apskaitos politika statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis 1. Apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti viešojo sektoriaus subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti. 2. Apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti. atitikmenys: angl. accounting policy šaltinis 1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 1K-476 „Dėl finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K- 388 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo“pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 157-7103) 2. Viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VAS-21 „Dėl 7-ojo verslo apskaitos standarto „Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas“ tvirtinimo“ (Žin., 2011, 161-7678)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • apskaitos politika — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Apskaitos principai, metodai ir taisyklės, skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti. atitikmenys: angl. accounting policies šaltinis NATO mokymų ir pratybų finansavimo terminų …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • accounting policy — apskaitos politika statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis 1. Apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti viešojo sektoriaus subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • accounting policies — apskaitos politika statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Apskaitos principai, metodai ir taisyklės, skirti ūkio subjekto apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti. atitikmenys: angl. accounting policies šaltinis NATO mokymų ir pratybų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentai — statusas Aprobuotas sritis Politika apibrėžtis Viešojo pirkimo–pardavimo sutartys (toliau – pirkimo sutartys), sąskaitos, išrašytos pagal sudarytas pirkimo sutartis, dokumentai, kuriais patvirtinamas prekių pristatymas ar paslaugų suteikimas… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • action — fondo finansavimo reikalavimus atitinkantis veiksmas statusas Aprobuotas sritis Politika apibrėžtis Vienas arba keli Išorės sienų fondo ar Europos grąžinimo fondo veiksmai, išvardyti konkrečių tikslų sąraše, nurodytame Europos Parlamento ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • fondo finansavimo reikalavimus atitinkantis veiksmas — statusas Aprobuotas sritis Politika apibrėžtis Vienas arba keli Išorės sienų fondo ar Europos grąžinimo fondo veiksmai, išvardyti konkrečių tikslų sąraše, nurodytame Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 574/2007/EB 4 straipsnyje, arba… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • antrojo išankstinio mokėjimo laikotarpio išlaidų deklaracija — statusas Aprobuotas sritis Politika apibrėžtis Europos Komisijos 2008 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 2008/456/EB nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 574/2007/EB dėl Išorės sienų fondo 2007–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • declaration of expenditure for the second pre-financing — antrojo išankstinio mokėjimo laikotarpio išlaidų deklaracija statusas Aprobuotas sritis Politika apibrėžtis Europos Komisijos 2008 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 2008/456/EB nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 574/2007/EB dėl Išorės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • declaration of expenditure for payment of the balance — likučio išmokėjimo išlaidų deklaracija statusas Aprobuotas sritis Politika apibrėžtis Europos Komisijos 2008 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. 2008/456/EB nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 574/2007/EB dėl Išorės sienų fondo 2007–2013 m.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • likučio išmokėjimo išlaidų deklaracija — statusas Aprobuotas sritis Politika apibrėžtis Europos Komisijos 2008 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. 2008/456/EB nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo 574/2007/EB dėl Išorės sienų fondo 2007–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”